Warsztaty BUDUJ ZE STALI – Politechnika Opolska – 28.V.2018 r.

28 maja 2018 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej odbyły się warsztaty BUDUJ ZE STALI.

Zajęcia ze studentami otworzył dr inż. Arkadiusz Mordak – prodziekan ds. współpracy i rozwoju, który powitał uczestników oraz prowadzących warsztaty – dr inż. Wioletę Barcewicz z Politechniki Warszawskiej oraz dr inż. Annę Rawską-Skotniczny z Politechniki Opolskiej.

Stalowe renowacje w teorii i praktyce

Pierwszy wykład został poświęcony renowacjom przeprowadzanym przy wykorzystaniu stali – prezentacja powstała na podstawie materiałów firmy ArcelorMittal i została wygłoszona przez dr inż. Annę Rawską-Skotniczny. Renowacje w oparciu o konstrukcje stalowe zapewniają szybsze tempo montażu, estetyczny wygląd oraz odwracalność procesu, co bywa istotne przy stosowaniu rozwiązań tymczasowych lub prowizorycznych. Studenci zaznajomili się z konkretnymi przykładami takich realizacji, ich wymogami oraz możliwościami.

Następnie dr inż. Wioleta Barcewicz opowiedziała o możliwościach projektowania konstrukcji stalowych przy wykorzystaniu modułów Projektu SKILLS – przydatnego dla wykładowców i studentów narzędzia opracowanego przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych oraz Politechnikę Warszawską.

Po krótkiej przerwie kawowej wśród uczestników warsztatów rozlosowano zestawy upominkowe ufundowane przez Partnerów Programu BUDUJ ZE STALI. Następnie prezentację dotyczącą tymczasowego amfiteatru w Opolu wygłosiła dr inż. Anna Rawska-Skotniczny, która podzieliła się własnymi doświadczeniami związanymi z budową i nadzorem tego obiektu.

Warsztaty BUDUJ ZE STALI zakończyło wystąpienia Andrzeja Nowaka – Prezesa Zarządu firmy FERMSTAL BFM sp. z o.o., który opowiedział o praktycznej stronie projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych.

Poniżej prezentujemy pełny program warsztatów:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników

10:15 – 10:30 Powitanie i omówienie  Programu BUDUJ ZE STALI, dr inż. Wioleta Barcewicz – Politechnika Warszawska

10:30 – 11:30 Renowacje z użyciem stali, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny – Politechnika Opolska

11:30 – 12:00 Projektowanie konstrukcji stalowych z modułami szkoleniowymi projektu SKILLS , dr inż. Wioleta Barcewicz – Politechnika Warszawska

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 12:30 Losowanie nagród wśród uczestników warsztatów

12:30 – 13:30 O problemach przy budowie amfiteatru tymczasowego w Opolu, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny – Politechnika Opolska

13:30 – 14:00 Wytwarzanie konstrukcji stalowych w praktyce, Andrzej Nowak – FERMSTAL BFM sp. z o.o.

Dziękujemy Władzom Politechniki Opolskiej za możliwość zorganizowania warsztatów BUDUJ ZE STALI.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych inicjatyw Programu.

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter