Program Access Steel

ACCESS STEEL to zbiór materiałów wspomagających projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodami. Jest to przewodnik dostosowany do potrzeb osób zajmujących się profesjonalnie budownictwem oraz do potrzeb ich klientów, zawierający wskazówki pomocne na różnych etapach projektowania: od projektu koncepcyjnego do projektu wykonawczego.

ACCESS STEEL zawiera informacje z wszechstronnym ujęciem problematyki dotyczącej budynków parterowych i wielokondygnacyjnych. Specjalny nacisk położono na nowe możliwości, jakie daje inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, wprowadzana prze Eurokody.

Zasoby ACCESS STEEL w języku polskim w formacie pdf można bezpłatnie pobrać ze strony Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w zakładce Access Steel – do pobrania lub pod tym adresem.

Materiał jest podzielony na kilka sekcji:

  • Spis – Spis zawartości ACCESS STEEL w języku polskim, zawierający oznaczenia i tytuły plików
  • SC – Komentarze normowe
  • SD – Dane pomocnicze do projektowania
  • SF – Schematy blokowe procedur projektowania
  • SN – Informacje uzupełniające do procedur projektowania
  • SP – Opisy zrealizowanych obiektów budowlanych i przewodniki klienta
  • SS – Plany rozwoju
  • SX – przykłady obliczeniowe

Zawartość w języku angielskim dostępna na stronie: www.steelbiz.org

Zawartość w języku francuskim dostępna na stronie: www.cticm.com

Zawartość w języku szwedzkim dostępna na stronie: www.sbi.se

Zawartość w języku czeskim dostępna na stronie: www.steel.fsv.cvut.cz

Zawartość w języku hiszpańskim dostępna na stronie: www.ascem.org

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter