Projekt Skills

ZARYS PROJEKTU SKILLS

Celem projektu SKILLS jest opracowanie i rozpowszechnienie przyjaznych dla użytkownika materiałów szkoleniowych, zawierających praktyczne zalecenia dotyczące stosowania Eurokodów w projektowaniu konstrukcji stalowych w budynkach parterowych. Zakres projektu SKILLS stanowi zestaw 15 modułów szkoleniowych, opracowanych w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i polskim, dostosowanych do warunków lokalnych, określonych w załącznikach krajowych do norm europejskich. Wszystkie moduły szkoleniowe wykonano w programie PowerPoint, wformie prezentacji uzupełnionych o komentarze.

Projekt Skills

UŻYTKOWNICY DOCELOWI

Moduły szkoleniowe projektu SKILLS są przeznaczone dla studentów i absolwentów wydziałów budownictwa, pracowników biur projektowych, firm montażowych i wytwórni konstrukcji stalowych, organów nadzoru budowlanego oraz dla nauczycieli akademickich i instytucji szkoleniowych. Materiały te zapewniają użytkownikom praktyczne wskazówki i przykłady ilustrujące zastosowanie podstawowych zasad i koncepcji teoretycznych do projektowania budynków parterowych o konstrukcji stalowej na podstawie Eurokodów.

PARTNERZY

Francja CTICM – Centre Technique Industriel de la Construction Métalligue
Construiracier – Association for the promotion of steel in construction
Hiszpania ASCEM – Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas
UPC – Universitat Politecnica de Catalunya
Polska PIKS – Polska Izba Konstrukcji Stalowych (Polish Chamber Of Steelwork)
WUT – Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology)
Projekt Skills – partnerzy

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter