Politechnika Wrocławska – Warsztaty BUDUJ ZE STALI dla Studentów

Politechnika Wrocławska – 24 marca 2021 r. odbyły się warsztaty BUDUJ ZE STALI dla Studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.

W trakcie webinaru prezentację wygłosili reprezentanci Politechniki Wrocławskiej oraz Firm Partnerskich BUDUJ ZE STALI.

Warsztaty otworzyła dr inż. Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska, Polska Izba Konstrukcji Stalowych), która powitała obecnych oraz przedstawiła najważniejsze założenia Programu BUDUJ ZE STALI. Następnie prezentację poświęconą stali kortenowej przedstawił dr inż. Piotr Kozioł (Politechnika Wrocławska).

W dalszej części webinaru swoje wystąpienia mieli: Krzysztof Maciejewski (SIKA POLAND sp. z o.o.), który szczegółowo omówił serię norm ISO 12944; Michał Januszewski (ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.), który opowiedział o zastosowaniu grodzic w budownictwie lądowym i hydrotechnice oraz Agnieszka Ostrowska (CONSTRUSOFT sp. z o.o.), która przedstawiła uczestnikom możliwości oprogramowania Tekla Structures.

Na koniec webinaru wśród uczestników wywiązała się dyskusja w której udział wzięli również prelegenci.

Poniżej prezentujemy pełny program webinaru:

9:00 – 9:10 – Powitanie i prezentacja Programu “BUDUJ ZE STALI, dr inż. Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska, Polska Izba Konstrukcji Stalowych

9:10 – 9:30 – Zastosowanie stali kortenowej S460 w obiektach mostowych, dr inż. Piotr Kozioł, Katedra Konstrukcji Budowlanych

9:30 – 9:50 – Ochronne systemy malarskie w świetle zmian w serii norm ISO 12944, Krzysztof Maciejewski, SIKA POLAND sp. z o.o.

9:50 – 10:00 – Przerwa

10:00 – 10:20 – Rozwiązania stalowe w geotechnice. Zastosowanie grodzic w budownictwie lądowym i hydrotechnice, Michał Januszewski, ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z.o.o.

10:20 – 10:40 – Tekla Structures dla nowoczesnych konstrukcji stalowych, Agnieszka Ostrowska, CONSTRUSOFT sp. z o.o.

10:40 – 11:00 – Dyskusja i zakończenie warsztatów

Władzom Politechniki Wrocławskiej dziękujemy za możliwość zorganizowania warsztatów. Panu Piotrowi Koziołowi dziękujemy za pomoc organizacyjną i merytoryczną, natomiast Pani Wiolecie Barcewicz dziękujemy za prowadzenie webinaru i moderację.

 

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter