Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, które odbyło się 17 czerwca 1996 r. Statutowym celem Izby jest wielopłaszczyznowe działanie wspomagające rozwój branży konstrukcji stalowych

Izba organizuje lub uczestniczy w organizacji konferencji, wystaw i targów, seminariów oraz warsztatów problemowych. W budowie pozytywnego wizerunku – potwierdzaniu solidności i wiarygodności producentów konstrukcji stalowych oraz firm współpracujących i partnerskich – szczególną rolę mają Certyfikaty ustanowione przez PIKS i nadawane według ustalonej procedury i Konkurs KONSTRUKCJA STALOWA – REALIZACJA ROKU.

Izba prowadzi również działalność wydawniczą: co 2 miesiące ukazuje się czasopismo „Konstrukcje Stalowe”, którego głównym celem jest promocja firm członkowskich oraz branży; raz w roku wydawany jest Branżowy Informator Gospodarczy, a w cyklu dwurocznym ukazuje się Katalog Firm.

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

00-112 Warszawa
ul. Bagno 2C, lok. 197
www.piks.com.pl

 

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter