Szkolenie wyjazdowe dla Studentów Politechniki Warszawskiej w zakładzie wytwórczym MOSTOSTAL KIELCE S.A.

17 grudnia 2021 r. w zakładzie wytwórczym MOSTOSTAL KIELCE S.A. odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Mostostal Kielce S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A., która skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego.

Trzon Grupy stanowią spółki z bogatym doświadczeniem w sektorach oil&gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.

Grupa Studentów Politechniki Warszawskiej pod opieką dr inż. Wiolety Barcewicz (prof. PW, Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych) oraz dr. inż. Mirosława Siennickiego zapoznała się z możliwościami przedsiębiorstwa, a następnie zwiedziła zakład wytwórczy. Nad planowanym przebiegiem szkolenia czuwali pracownicy MOSTOSTAL KIELCE S.A. – Sławomir Blank, Dyrektor ds. Produkcji Przemysłowej oraz Tomasz Wójcik, Kierownik Wytwórni Konstrukcji Stalowych.

Za możliwość organizacji szkolenia na terenie firmy dziękujemy Prezesowi Zarządu MOSTOSTAL KIELCE S.A. Panu Krzysztofowi Rusieckiemu. Pracownikom firmy dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu spotkania.

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter