Spotkanie “Praktyka inżyniera” w ramach cyklu organizowanego przez Politechnikę Warszawską – 21.04.2021 r., godz.: 16:00

Spotkanie z dr. inż. Maciejem Chrzanowskim, reprezentującym firmę ArcelorMittal Steligence®, które odbyło się w ramach cyklu “Praktyka Inżyniera”.

Cykl spotkań “Praktyka Inżyniera”, odbywający się dla Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ma przybliżyć studentom kierunków budowlanych charakter pracy inżyniera budownictwa. Podczas spotkania, prelegent – dr inż. Maciej Chrzanowski (Steligence® ArcelorMittal) opowie uczestnikom o specyfice swojej pracy, a także najważniejszych wyzwaniach i zadaniach jakie czekają na przyszłym inżynierów budownictwa podczas rozwoju ich kariery zawodowej.

Prelegent

Dr inż., inż. arch. Maciej Chrzanowski  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW) w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI); prace dyplomowe inż. i mgr. zostały wykonane w Zespole Konstrukcji Metalowych pod kierownictwem dr inż. Wiolety Barcewicz, prof. PW. Równolegle do studiów na kierunku Budownictwo, absolwent kierunku Architektura na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (WA WSEiZ) w Warszawie. Studia doktoranckie ukończone na Wydziale Nauki, Technologii i Medycyny Uniwersytetu Luksemburskiego z najwyższą oceną za pracę doktorską pod tytułem „Shear Transfer in Heavy Steel-Concrete Composite Columns with Multiple Encased Steel Profiles”. Wyróżniony nagrodą w dziedzinie najlepszego doktoratu w 2020 r. przyznawaną przez Fonds National de la Recherche (FNR). Obecnie związany z firmą ArcelorMittal, gdzie początkowo jako inżynier R&D w Luksemburgu wspierał rozwój firmy, a obecnie reprezentant firmy i rezydent Steligence® na rynku budownictwa w Polsce.

Dziękujemy za udział w spotkaniu. Panu Maciejowi Chrzanowskiemu dziękujemy za cenne informacje przekazane studentów, natomiast Pani dr inż. Wiolecie Barcewicz za pomoc organizacyjną oraz moderację spotkania.

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl