Spotkanie “Praktyka inżyniera” w ramach cyklu organizowanego przez Politechnikę Warszawską – 21.04.2021 r., godz.: 16:00

Spotkanie z dr. inż. Maciejem Chrzanowskim, reprezentującym firmę ArcelorMittal Steligence®, które odbyło się w ramach cyklu “Praktyka Inżyniera”.

Cykl spotkań “Praktyka Inżyniera”, odbywający się dla Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ma przybliżyć studentom kierunków budowlanych charakter pracy inżyniera budownictwa. Podczas spotkania, prelegent – dr inż. Maciej Chrzanowski (Steligence® ArcelorMittal) opowie uczestnikom o specyfice swojej pracy, a także najważniejszych wyzwaniach i zadaniach jakie czekają na przyszłym inżynierów budownictwa podczas rozwoju ich kariery zawodowej.

Prelegent

Dr inż., inż. arch. Maciej Chrzanowski  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW) w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI); prace dyplomowe inż. i mgr. zostały wykonane w Zespole Konstrukcji Metalowych pod kierownictwem dr inż. Wiolety Barcewicz, prof. PW. Równolegle do studiów na kierunku Budownictwo, absolwent kierunku Architektura na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (WA WSEiZ) w Warszawie. Studia doktoranckie ukończone na Wydziale Nauki, Technologii i Medycyny Uniwersytetu Luksemburskiego z najwyższą oceną za pracę doktorską pod tytułem „Shear Transfer in Heavy Steel-Concrete Composite Columns with Multiple Encased Steel Profiles”. Wyróżniony nagrodą w dziedzinie najlepszego doktoratu w 2020 r. przyznawaną przez Fonds National de la Recherche (FNR). Obecnie związany z firmą ArcelorMittal, gdzie początkowo jako inżynier R&D w Luksemburgu wspierał rozwój firmy, a obecnie reprezentant firmy i rezydent Steligence® na rynku budownictwa w Polsce.

Dziękujemy za udział w spotkaniu. Panu Maciejowi Chrzanowskiemu dziękujemy za cenne informacje przekazane studentów, natomiast Pani dr inż. Wiolecie Barcewicz za pomoc organizacyjną oraz moderację spotkania.

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter