Site visit – Budowa Muzeum Historii Polski, 5.11.2021 r.

5 listopada 2021 r. na terenie budowy Muzeum Historii Polski odbyło się site visit BUDUJ ZE STALI. Muzeum będzie miało siedzibę na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Muzeum Historii Polski – jedyne takie miejsce

Powierzchnia Muzeum Historii Polski będzie wynosić  44 850 m2 z czego część nadziemna to 25 462 m2,  część podziemna – 19 394 m2. Na obiekt składają się 4 kondygnacje nadziemne  i 2 podziemne. Powierzchnia wystawiennicza będzie wynosić 7300 m2 wystawy stałej i 1500 m2 przeznaczonych na wystawy czasowe. W budynku przewidziano także audytorium na 580 osób oraz salę kinową na ok. 150 osób.

Po otwarciu muzeum będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku.

Spotkanie, odbywające się w ramach Programu BUDUJ ZE STALI, otworzyła dr inż. Wioleta Barcewicz (Profesor Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych), która powitała obecnych na sali Studentów uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej oraz Śląskiej, a także przedstawicieli firm budowlanych. Grupa słuchaczy wzięła udział w części wykładowej zdalnie.

Po prezentacjach uczestnicy udali się na zwiedzanie terenu budowy MHP. Nad ich bezpieczeństwem czuwał Andrzej Barcewicz, Inspektor Nadzoru Działu Inwestycji Muzeum.

Pełny program site visit przedstawił się następująco:

  • 12:00 – 12:10 Wstęp i prezentacja Programu BUDUJ ZE STALI
  • 12:10 – 12:30– Konstrukcja zespolona stalowo-betonowa dachu MHP, Damian Pietrzak, WSP Polska Sp. z o.o.
  • 12:30 – 12:50– Montaż konstrukcji stalowej zadaszenia MHP, Robert Sowa, MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.
  • 12:50 – 13:10– Ochrona przeciwpożarowa elementów stalowych dachu MHP, Sara Gajecka, PPG Coatings Poland Sp. z o.o.
  • 13:10 – 13:30– Przerwa i lunch
  • od 13:30 Zwiedzanie placu budowy

Więcej na temat Muzeum Historii Polski oraz budowy nowej siedziby na stronie https://muzhp.pl/pl.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za przygotowanie i wygłoszenie interesujących prezentacji. Pani Wiolecie Barcewicz dziękujemy za moderowanie spotkania. Panu Andrzejowi Barcewiczowi dziękujemy za pomoc organizacyjną oraz opiekę nad uczestnikami na placu budowy.

 

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter