BUDUJ ZE STALI na Targach BUDMA 2019 i seminarium “Innowacje w branży budownictwa stalowego”

Program BUDUJ ZE STALI był obecny na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury, które odbyły się w dniach 12-15.02.2019 r. w Poznaniu. 13 lutego odbyło się seminarium, którego tematyka była ściśle związana z innowacjami w branży konstrukcji stalowych.

Program BUDUJ ZE STALI był obecny na BUDMIE w ramach wspólnego stoiska Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Drugiego dnia BUDMY odbyło się seminarium, którego tematyka była ściśle związana z innowacjami w branży konstrukcji stalowych – stąd też prezentacje poświęcone zostały m.in. projektowaniu konstrukcji stalowych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania BIM, nowym gatunkom stali, wykorzystaniu stali we współczesnej architekturze i przemysłowi 4.0. O wysoki poziom merytoryczny zadbali przedstawiciele wiodących firm branży budownictwa stalowego.

Zrównoważony rozwój w budownictwie

Stal przyjazna środowisku

Na wydarzeniach organizowanych przez Partnerów Programu BUDUJ ZE STALI dużo mówiło się o wykorzystaniu stali w nowoczesnym, zrównoważonym budownictwie infrastrukturalnym. Podsumowaniem tego kierunku była pierwsza prezentacja wygłoszona w trakcie seminarium, której autorem był Dawid Zając z firmy ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o. W trakcie wystąpienia poświęconego współczesnym gatunkom stali konstrukcyjnych przewinęły się takie nazwy jak HISTAR (stal o wysokiej wytrzymałości, której zastosowanie może prowadzić do oszczędności nawet na poziomie 40%), czy ARCOROX (stal kortenowa, pozwalająca na redukcję kosztów związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi, utrzymaniem i renowacjami konstrukcji).

Filozofia oparta na nauce

Kontynuacją tematyki związanej z innowacyjnych wykorzystaniem stali we współczesnej architekturze było wystąpienie Marty Dziarnowskiej, reprezentującej ArcelorMittal Europe – Flat Products. W prezentacji znalazło się dużo informacji o nowej ofercie ArcelorMittal. Powiedziano o metalicznych powłokach przyjaznych środowisku MAGNELIS i systemach prefabrykowanych, takich jak belki Angelina. Współczesnym trendem wychodzącym naprzeciw globalnym wyzwaniom budowlanym jest natomiast Steligence. Jest to kierunek wyznaczany przez firmę, polegający na obiektywnej metodologii i zrównoważonym wyborze materiałów, technologii i rozwiązań stosowanych podczas danej realizacji. Steligence można określić jako filozofię opartą na nauce. Jej celem jest m.in. zwiększenie kompaktowości i szybkości budowy, a z drugiej strony zmniejszenie kosztów, wpływu na środowisko i ciężaru inwestycji.

Przemysł przyszłości

Nowoczesne oprogramowanie

Na seminarium poświęconym innowacjom nie mogło zabraknąć tematyki software’u. Prezentacja Wiktora Ciecieląga z firmy Construsoft sp. z o.o. dotyczyła oprogramowania BIM. Modelowanie Informacji o Budynku (czyli ang. Building Information Modeling) to kompleksowy system wieloetapowego zarządzania i wymiany danych o inwestycji – począwszy od projektu i wyceny, aż do momentu produkcji i montażu. BIM to także pełna integracja z programami obliczeniowymi oraz wymiana danych pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w realizacji. Co istotne, oprogramowanie Construsoftu umożliwia pracę także poza biurem. Dzięki zastosowaniu chmury, można z niego korzystać m.in. w podróży, w domu, etc. Na koniec wystąpienia prelegent wrócił do prezentacji pracy w tzn. rzeczywistości mieszanej – tutaj z pomocą przychodzą gogle Microsoft Hololens, będące połączeniem nowoczesnego komputera bezprzewodowego oraz zestawu skomplikowanych sensorów, umożliwiających generowanie hologramów nakładanych na obraz rzeczywisty. Osoba wyposażone w ten sprzęt może w czasie rzeczywistym porównywać chociażby efekt finalny określonej realizacji z założeniami projektowymi czy dokumentacją montażową. Nowoczesna technologia umożliwia streaming obrazu widzianego w goglach w dowolne miejsce na świecie.

Rewolucja na naszych oczach

Kontynuując tematykę przemysłu przyszłości, głos zabrał Zenon Jędrocha – Wiceprezes Zarządu STALPROFIL S.A., który wyczerpująco poruszył kwestię rewolucji przemysłowej 4.0. Można powiedzieć, że  odbywa się ona na naszych oczach. Nie jest może tak gwałtowna, jak wprowadzenie pierwszych silników parowych czy zastosowanie linii produkcyjnej w fabryce Forda, ale jej skutki odczuwamy w znacznie większym stopniu. Przemysł 4.0 to nie tylko wykorzystanie urządzeń mobilnych, przetwarzania danych w chmurze czy technologii wykrywania lokalizacji – to przede wszystkim skomplikowane algorytmy, które na podstawie kompleksowego profilowania i analizowania informacji są w stanie same się uczyć i wdrażać najlepsze rozwiązania. Jak podkreślił prelegent, rewolucja 4.0 jest wyzwaniem zarówno dla małych jak i największych przedsiębiorstw. Rozwój technologii powoduje bowiem zanikanie korzyści skali, czyniąc personalizację produktu równie efektywną kosztowo, co produkcja masowa w obecnym kształcie.

Stal w  nowoczesnej architekturze

Zwieńczeniem seminarium były dwa wystąpienia. Najpierw Piotr O. Korycki – Pełnomocnik Zarządu PRUSZYŃSKI ds. wdrożeń, poruszył tematykę lekkich ścian osłonowych w kontekście wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że produkty firmy PRUSZYŃSKI wymogi te spełniają, mając doskonałe opinie techniczne, wydawane przez renomowane placówki badawcze, takie jak Instytut Techniki Budowlanej). Następnie Bartłomiej Baudler, Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o. opowiedział o zastosowaniu stalowych elementów łukowych w nowoczesnej architekturze. Elementy stalowe, w  gięciu których KERSTEN EUROPE specjalizuje się od lat, można spotkać na całym świecie – zarówno w lokalnych obiektach użyteczności publicznej (dworce, stadiony, centra handlowe), jak i w spektakularnych inwestycjach znanych na całym świecie (Warsaw Spire, Burj Khalifa, czy Park Tematyczny Ferrari). I niech te przykłady będą najlepszym świadectwem stali – materiału wytrzymałego, plastycznego i pozwalającego na realizację najbardziej odważnych wizji architektonicznych.

Poniżej prezentujemy program seminarium:

11:00 – 11:05 Rozpoczęcie seminarium

11:05 – 12:00 Gatunki stali konstrukcyjnej od A do Z, Wojciech Ochojski – ArcelorMittal Commercial Long Poland sp. z o.o.

12:00 – 12:25 Innowacyjne wykorzystanie stali w architekturze, Marta Dziarnowska – ArcelorMittal Europe – Flat Products

12:25 – 13:00 Wdrożenie BIM w firmie na przykładzie oprogramowania Tekla Structures i Trimble Connect, Agnieszka Ostrowska, Wiktor Ciecieląg, Construsoft sp. z o.o.

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 13:35 Przemysł 4.0, Zenon Jędrocha – STALPROFIL S.A.

13:35 – 14:00 Lekkie ściany osłonowe PRUSZYŃSKI w kontekście bezpieczeństwa pożarowego, Piotr O. Korycki – PRUSZYŃSKI sp. z o.o.

14:00 – 14:30 Prefabrykacja elementów łukowych dla konstrukcji stalowych, Bartłomiej Baudler – KERSTEN EUROPE sp. z o.o.

14:30 Zakończenie

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter