W kierunku stali neutralnej pod względem emisji CO2: ArcelorMittal wprowadza XCarb ™

Firma ArcelorMittal, wywiązując się ze zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, wprowadziła niedawno markę XCarb ™ – swoisty parasol, pod który można zebrać wszystkie wysiłki grupy ArcelorMittal w drodze do produkcji stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Co to jest XCarb™?

XCarb™ ostatecznie połączy wszystkie produkty ArcelorMittal o obniżonej, niskoemisyjnej i zerowej emisji dwutlenku węgla oraz działalność związaną z produkcją stali, a także szersze inicjatywy i “zielone” projekty innowacyjne, w jeden wysiłek skoncentrowany na osiągnięciu widocznego postępu w kierunku stali neutralnej klimatycznie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Wprowadzeniu XCarb™ towarzyszą pierwsze trzy inicjatywy:

  1. Certyfikaty ekologicznej stali XCarb ™

W ramach swojej działalności ArcelorMittal Europe – Flat Products inwestuje w szeroki wachlarz inicjatyw, mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z wielkiego pieca. Inicjatywy te obejmują flagowe projekty Smart Carbon, takie jak Torero (przekształcanie biomasy w bio-węgiel w celu zastąpienia wykorzystania węgla w wielkim piecu) i Carbalyst® (wychwytywanie bogatych w węgiel spalin odlotowych z wielkiego pieca i przekształcanie ich w bioetanol , który można następnie wykorzystać do wytwarzania niskoemisyjnych produktów chemicznych) do wychwytywania gazów odlotowych bogatych w wodór z procesu produkcji stali i wtłaczanie ich do wielkiego pieca w celu zmniejszenia zużycia węgla.

  1. XCarb™: pochodzący z recyklingu i wyprodukowany w sposób odnawialny

Pochodzący z recyklingu i wytwarzany w sposób odnawialny XCarb™ został zaprojektowany z myślą o produktach wytwarzanych metodą elektrycznego pieca łukowego (EAF), z wykorzystaniem złomu stalowego. Recykling i produkcja odnawialna oznacza, że fizyczna stal została wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu (złomu), przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej, co zapewnia wyjątkowo niski ślad węglowy. Może on wynosić zaledwie około 300 kg CO2 na tonę gotowej stali, jednocześnie elementy metalowe w 100% mogą stanowić złom. Ta oferta dla klientów dotyczy zarówno produktów płaskich, jak i długich. Energia elektryczna wykorzystywana w procesie produkcji stali jest poddawana niezależnej weryfikacji, z Gwarancją Pochodzenia, pod warunkiem, że pochodzi ze źródeł odnawialnych.

  1. Fundusz innowacji XCarb™

Fundusz innowacji XCarb™ będzie inwestował rocznie do 100 mln USD w pionierskie firmy, opracowujące przełomowe lub nowatorskie technologie, które przyspieszą przejście przemysłu stalowego na produkcję stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Aby zakwalifikować się do finansowania, firmy będą musiały opracowywać technologie, które będą wspierać firmę ArcelorMittal w jej drodze do dekarbonizacji. Technologia musi być również mierzalna komercyjnie.

Więcej informacji na stronie CONSTRUCTALIA.

Tekst:
Constructalia
ArcelorMittal
Zdjęcia i film:
ArcelorMittal

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter