W kierunku neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla produkcji stali we Francji

Premier Francji ogłosił wsparcie rządu francuskiego dla programu dekarbonizacji firmy ArcelorMittal we Francji, który obejmuje inwestycję o wartości 1,7 mld euro w zakładach w Fos-sur-Mer i Dunkierce. Inwestycja ta umożliwi głęboką transformację produkcji stali we Francji i obniżenie do 2030 roku emisji CO2 firmy ArcelorMittal w tym kraju o blisko 40%, czyli 7,8 mln ton rocznie. Ta transformacja będzie oznaczać 10-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych w przemyśle wytwórczym we Francji i wprowadzi francuski przemysł stalowy na ścieżkę porozumienia paryskiego.

Pomoc państwa w realizacji planu działania na rzecz dekarbonizacji

Do 2030 roku firma ArcelorMittal zrealizuje inwestycje o wartości 1,7 mld euro w celu przyspieszenia procesu dekarbonizacji swoich zakładów produkcji stali w Fos-sur-Mer i Dunkierce, przy jednoczesnym utrzymaniu równoważnych zdolności produkcyjnych:

  • W swojej hucie w Fos-sur-Mer firma zbuduje elektryczny piec łukowy (EAF). Ta nowa jednostka uzupełni piec kadziowy zapowiedziany w marcu ubiegłego roku i wspierany przez francuski plan naprawczy “France Relance”. Wszystkie te inwestycje sprawią, że Fos-sur-Mer stanie się wzorcowym miejscem produkcji niskoemisyjnej stali, wytwarzanej ze złomu pochodzącego z recyklingu.
  • W Dunkierce, firma ArcelorMittal zbuduje zakład bezpośredniej redukcji żelaza (DRI) o mocy 2,5 mln ton, w którym ruda żelaza będzie przetwarzana z wykorzystaniem wodoru zamiast węgla. Technologia DRI zostanie połączona z piecem elektrycznym o innowacyjnej technologii i uzupełniony o dodatkowy elektryczny piec łukowy (EAF). Inne inwestycje są już w trakcie realizacji, aby nadal zwiększać udział wykorzystywanego złomu stalowego.

Drugi etap na drodze osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku

Francuskie zakłady firmy ArcelorMittal rozpoczęły już prace nad drugim etapem programu dekarbonizacji, w którym wykorzystane zostaną technologie wdrożone w pierwszym etapie. Zostaną również uruchomione technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla lub jego utylizacji (CCU/S), o ile technologia ta odpowiednio się rozwinie, a regulacje prawne zapewnią jej opłacalność ekonomiczną. Ten drugi etap umożliwi francuskim zakładom firmy ArcelorMittal osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku.

Partnerstwo pomiędzy spółką ArcelorMittal a rządem francuskim w zakresie tych projektów uzależnione jest od zgody UE, która spodziewana jest w drugim kwartale tego roku, a także od dostępności ekonomicznie opłacalnej infrastruktury energetycznej oraz dostaw.

Dekarbonizacja działalności firmy ArcelorMittal we Francji: trzy drogi do neutralności węglowej

  • zwiększenie stopnia recyklingu stali: jeden kilogram stali produkowanej przez ArcelorMittal we Francji będzie wkrótce zawierał do 25% stali pochodzącej z recyklingu,
  • opracowanie innowacyjnych technologii DRI umożliwiających produkcję stali bez użycia węgla, dzięki wykorzystaniu wodoru,
  • wychwytywanie resztek CO2 w celu ich składowania lub wykorzystania (CCU/S)
Tekst:
ArcelorMittal
Constructalia
Zdjęcia:
ArcelorMittal

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter