Krakowski most kolejowy: tytaniczna, luksemburska konstrukcja

Firma ArcelorMittal, jeden z Partnerów Programu BUDUJ ZE STALI przyczyniła się do realizacji jednego z największych polskich projektów kolejowych dekady: przebudowy korytarza kolejowego E-30 w Krakowie i modernizacji kilku stacji łączących dwie dzielnice Krakowa.

Rozpoczęte w 2017 roku prace nad korytarzem kolejowym E-30 objęły całkowitą przebudowę mostu kolejowego w centrum Krakowa nad największą rzeką w Polsce – Wisłą.

Początkowo planowano prosty, częściowy remont z dodaniem dwóch dodatkowych mostów po obu stronach istniejącego pomostu. Jednakże po analizach technicznych i finansowych zdecydowano się na budowę kompletnego zestawu trzech nowych mostów. W 2020 roku Miasto Kraków i inwestor, PKP PLK S.A., uzgodniły rozszerzenie zakresu prac o instalację ścieżki rowerowej i pieszej na zewnętrznej części pokładu mostu, co doprowadziło do zmiany projektu i zwiększenia szerokości konstrukcji.

Firma ArcelorMittal i jej centrum prefabrykacji kształtowników (BFC-LPL) z siedzibą w Niederkorn w Luksemburgu dostarczyły 1300 ton stali HISTAR® 460 i otrzymały zlecenie na cięcie, gięcie i fazowanie belek, w celu przygotowania spoin, na miejscu budowy mostu. Największa płyta żelbetowa, o całkowitej długości 229 metrów, ma objętość 1200 m3, a jej wylewanie trwało nieprzerwanie dwadzieścia godzin. Unikalną cechą rozwiązania było zastosowanie profili HD 400 (w różnych rozmiarach) w gatunku HISTAR® 460 do elementów łukowych, na których zawieszony jest cały most. Zastosowanie ciężkich kształtowników HD w tym wyjątkowym projekcie znacznie zmniejszyło ilość wymaganego materiału i przyspieszyło proces montażu na miejscu.

Obecnie most ten jest najdłuższym tego typu mostem kolejowym, jaki kiedykolwiek zbudowano w Europie. Po oddaniu do użytku pierwszego mostu w maju 2020 roku, drugi dwutorowy most (najbardziej centralny) został otwarty w czerwcu 2022 roku. Trzeci most został otwarty dla ruchu kolejowego w maju 2023 roku.

Więcej informacji na temat realizacji tej inwestycji na portalu Constructalia.

 

Tekst:
ArcelorMittal Luxembourg
Constructalia

Zdjęcia:
© ArcelorMittal Europe

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter