Cyrkularność stali wg ArcelorMittal

Cyrkularność z pewnością nie jest nową koncepcją w branży stalowej i obejmuje swym zakresem znacznie więcej niż tylko recykling złomu stalowego…

 

3 R (Reduce, Reuse, Recycle)

Redukcja (Reduce). Jednym ze sposobów ochrony materiałów pierwotnych i poprawy cyrkularności jest stosowanie mniejszej ilości stali. Zaawansowane stale o wysokiej wytrzymałości, takie jak Amstrong®, Amstrong® Ultra i HISTAR® firmy ArcelorMittal, są wykorzystywane do optymalizacji ciężaru konstrukcji, zmniejszając ilość wymaganej stali.

Ponowne wykorzystanie (Reuse). Po zakończeniu okresu użytkowania, stal może być w pełni poddana recyklingowi i ponownie wykorzystana, więc sensowne jest jej ponowne użycie, gdy tylko jest to możliwe. Zmniejsza to emisję dwutlenku węgla, ponieważ nie trzeba produkować nowej stali.

Recykling (Recycle). Jeśli chodzi o recykling, dużą zaletą jest fakt, że stal ma właściwości magnetyczne. Stal jest łatwiejsza do wydobycia ze strumieni odpadów niż jakikolwiek inny materiał. Gwarantuje to, że prawie cała stal jest zbierana i poddawana recyklingowi w celu wytworzenia nowych produktów stalowych.

Obieg produktów ubocznych

Ochrona zasobów naturalnych może czerpać korzyści z produktów ubocznych przemysłu. Z pomocą technologii Smart Carbon firmy ArcelorMittal, węgiel ze strumieni odpadów, takich jak odpowiedzialnie pozyskiwanie odpadów drewna budowlanego, może częściowo zastąpić węgiel wykorzystywany w wielkich piecach.

Technologia Smart Carbon pozwala również na integrację technologii wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU) lub jego składowania (CCS). Możliwe jest odzyskanie i ponowne wykorzystanie emisji dwutlenku węgla z procesu produkcji stali, a tym samym potencjalne wytworzenie produktu o zerowej emisji dwutlenku węgla. Według Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu i Międzynarodowej Agencji Energii, technologie te są niezbędne do osiągnięcia zerowej produkcji stali netto do 2050 roku.

ArcelorMittal Gent w Belgii uruchomił niedawno zakład Torero. Projekt zmniejszy ilość wymaganego węgla kopalnego poprzez przekształcenie odpadów drzewnych w bio-węgiel do wykorzystania w wielkim piecu. Wykorzystanie biowęgla skutkuje powstaniem biogazu, który można przekształcić w etanol w zakładzie Steelanol (Carbalyst). Bioetanol może być następnie wykorzystywany do produkcji różnych produktów chemicznych, takich jak paliwa transportowe, co pomoże sektorowi chemicznemu uniknąć stosowania paliw kopalnych.

Kolejną opracowywaną technologią jest innowacyjna ścieżka DRI (bezpośrednio zredukowane żelazo) firmy ArcelorMittal. DRI, wraz ze stalą z recyklingu, jest kluczowym surowcem metalicznym w elektrycznym piecu łukowym (EAF). DRI jest powszechnie produkowane przy użyciu gazu ziemnego; jednak innowacyjne DRI zamiast tego wykorzystuje alternatywne, czyste źródło energii, takie jak wodór. Możliwe jest stworzenie zeroemisyjnego DRI, jeśli wodór jest wytwarzany przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej.

Dzięki tym inicjatywom stal będzie nadal odgrywać znaczącą rolę w przyszłej gospodarce o obiegu zamkniętym – przynosząc korzyści społeczeństwu, środowisku, gospodarce i naszej przyszłości.

Na temat cyrkularności stali można przeczytać w serwisie Constructalia.

Tekst:
Constructalia
Zdjęcie:
ArcelorMittal

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter