ArcelorMittal Warszawa otrzymuje certyfikat ResponsibleSteel™

ArcelorMittal Warszawa znalazła się w gronie nielicznych firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteel™. Po zakończonym pomyślnie audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą DNV Poland (audytor akredytowany przez organizację ResponsibleSteel™), 24 stycznia 2023 roku spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie ResponsibleSteel™.

W drodze ku najwyższym standardom

Firma ArcelorMittal pragnie by jej interesariusze mieli pewność, że stal będąca z natury materiałem o nieskończonym potencjale recyklingu, produkowana jest z uwzględnieniem najwyższych standardów w obszarach takich jak BHP, kultura organizacyjna i zarządzania, relacje z otoczeniem czy szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności. ResponsibleSteel™ jest potwierdzeniem spełnienia tych wymogów.

W lipcu 2021 roku firma ArcelorMittal ogłosiła, że jej zakłady w Belgii (Geel, Genk, Gent i Liège), Luksemburgu (Belval, Differdange i Rodange) oraz w Niemczech (Bremen i Eisenhüttenstadt) były pierwszymi hutami na świecie, które poddano niezależnemu audytowi i uznano za spełniające standardy wymagane w ramach ResponsibleSteel™.

W maju 2022 roku zakłady firmy w Asturias w Hiszpanii oraz ArcelorMittal Méditerranée we Francji również uzyskały ten certyfikat. W czerwcu certyfikację uzyskał również France Nord, obejmujący swoje zakłady w Dunkerque, Mardyck, Desvres, Montataire, Florange, Mouzon i Basse-Indre.

W listopadzie tego samego roku do grona certyfikowanych zakładów, jako pierwsza taka grupa zakładów w Europie Wschodniej, dołączyła spółka ArcelorMittal Poland,

Certyfikacja ResponsibleSteel™

Audyty mają na celu sprawdzenie, czy działalność zakładu hutniczego spełnia zestaw rygorystycznie określonych wymagań, które audytorzy potwierdzają nie tylko na podstawie otrzymanych dokumentów, ale także poprzez szereg rozmów z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Biorą oni pod uwagę szeroki zakres kryteriów społecznych i środowiskowych podzielonych na 12 zasad. Do aspektów społecznych należą: uczciwość biznesowa, relacje z pracownikami i społecznościami, prawa człowieka oraz prawa pracownicze. Kryteria środowiskowe obejmują zmiany klimatyczne i emisję gazów cieplarnianych, gospodarkę wodną, emisję odpadów i hałasu oraz różnorodność biologiczną.

Tekst:
ArcelorMittal Warszawa
Constructalia
Zdjęcia:
© ArcelorMittal
© ResponsibleSteel

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter