ArcelorMittal publikuje raport działań na rzecz klimatu – Climate Action Report 2

Firma ArcelorMittal opublikowała swój drugi raport działań grupy na rzecz klimatu. Poprzedni raport grupy został opublikowany w maju 2019 roku, natomiast europejski raport działań na rzecz klimatu opublikowano w maju 2020 roku.

Raport działań na rzecz klimatu 2 (Climate Action Report 2) 2021

W nowym raporcie firma ArcelorMittal po raz pierwszy ogłosiła globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku na poziomie 25%. Podniosła również swój europejski cel redukcji CO2 na rok 2030 do 35% (z 30% ogłoszonych wcześniej). Wszystkie cele odnoszą się do zakresu 1 i 2. Wcześniej, we wrześniu 2020 roku, firma ogłosiła ambicję osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

Podział celów do 2030 roku

 • Transformacja produkcji stali

  W ciągu najbliższych dziesięcioleci przemysł stalowy przejdzie transformację aktywów wykorzystywanych do produkcji stali na skalę niespotykaną od ponad 100 lat. Obejmuje to w pierwszej fazie przejście z węgla (w wielkim piecu) na gaz ziemny (w instalacji do bezpośredniej redukcji żelaza – DRI) jako prekursora ekologicznego wodoru DRI.

 • Transformacja energetyczna

  Energia wykorzystywana do produkcji stali w przyszłych latach przejdzie dalszą i bardziej radykalną transformację, od wysokoemisyjnej energii opartej na paliwach kopalnych do form energii o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla. Obejmuje to wodór ekologiczny, obiegowe formy węgla oraz technologie CCUS.

 • Zwiększone wykorzystanie złomu

  Oprócz wykorzystania złomu w EAF (elektrycznym piecu łukowym), ArcelorMittal zwiększy wykorzystanie złomu w produkcji stali w wielkich piecach i konwertorach tlenowych (BF-BOF).

 • Pozyskiwanie czystej energii elektrycznej

  ArcelorMittal skupi się na zwiększeniu ilości zużywanej przez siebie energii elektrycznej o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla. Firma zamierza tego dokonać poprzez zakup certyfikatów energii odnawialnej oraz poprzez bezpośrednie umowy zakupu energii (PPA) z dostawcami z projektów odnawialnych.

 • Kompensacja emisji resztkowych

  Emisje resztkowe będą prawdopodobnie nadal występować. Są to emisje, dla których albo nie ma wykonalnego rozwiązania technologicznego, albo rozwiązanie takie wiąże się z nadmiernie wysokimi kosztami ekonomicznymi lub społecznymi. W przypadku tych emisji firma ArcelorMittal będzie kupować wysokiej jakości środki wyrównawcze lub uruchamiać projekty mające na celu generowanie wysokiej jakości kredytów węglowych.

Więcej na temat raportu na stronie Constructalia: https://constructalia.arcelormittal.com/pl/aktualnosci/2021/10/raport-dzialan-na-rzecz-klimatu-2

Tekst:
ArcelorMittal
Constructalia
Zdjęcia:
ArcelorMittal

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter