Targi AUTOSTRADA-POLSKA 2018 i Konferencja “Naziemne parkingi stalowe”

9. maja 2018 r. w czasie Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2018 w Kielcach odbyła się Konferencja “Naziemne parkingi stalowe” zorganizowana przez Partnerów BUDUJ ZE STALI.

Program BUDUJ ZE STALI był obecny na Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego w ramach wspólnego stoiska Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Warto zaznaczyć, że duża, kolektywna wystawa PIKS była miejscem spotkań i rozmów na najwyższym szczeblu – wśród odwiedzających znalazł się również Marek Chodkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który na temat kondycji branży budowlanej rozmawiał z przedstawicielami firm partnerskich BUDUJ ZE STALI – m.in. Karolem Heidrichem (Dyrektorem Generalnym PIKS), Bartłomiejem Baudlerem (Dyrektorem Zarządzającym KERSTEN EUROPE sp. z o.o.). i Zbigniewem Miodowskim (Prezesem Zarządu ZinkPower Szczecin sp. z o.o.) i

Parkingi w teorii i praktyce

Konferencję “Naziemne parkingi stalowe” otworzył Bartłomiej Baudler – Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o., który w imieniu Partnerów Programu BUDUJ ZE STALI powitał uczestników Konferencji. Następnie rozpoczęła się merytoryczna część spotkania.

Jako pierwszy wystąpił Wojciech Ochojski – Doradca Techniczny w firmie ArcelorMittal Commercial Long Poland sp. z o.o., który szczegółowo omówił teoretyczne założenia parkingów samochodowych o konstrukcji stalowej – obiektów ekologicznych, bo powstających zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz cechujących się dużymi walorami estetycznymi i użytkowymi – parkingi te są nie tylko pojemniejsze niż ich betonowe odpowiedniki, ale często także pieczołowicie wpasowane w okoliczny krajobraz i uwarunkowania przestrzenne (czego przykładem Bosch Parkhaus w Stuttgarcie, pełniący jednocześnie funkcję parkingu samochodowego oraz wiaduktu).

Prelegent wskazał także źródło wiedzy o projektowaniu naziemnych parkingów stalowych – podstawowe dane techniczne, przykłady rozwiązań praktycznych, wytyczne i założenia dotyczące materiałów oraz rozwiązań technicznych można znaleźć w Poradniku Projektanta opracowanym przez firmę ArcelorMittal we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej.

Praktyczną stronę budowy parkingów stalowych zaprezentował Zbigniew Barłóg – Prezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp.  k. – firmy odpowiedzialnej za realizację bydgoskiego Parkingu pod Blankami, zdobywającego nagrody w kraju i za granicą. Parking pod Blankami to obiekt świetnie wpasowany w klimat bydgoskiej starówki, który wyglądem nawiązuje do murów obronnych miasta. Parking jest nowocześnie wyposażony i doskonale zabezpieczony przed pożarem – METALBARK musiał spełnić bardzo surowe wymogi postawione m.in. przez konserwatora zabytków, a pracy, zgodnie ze słowami Prezesa Zbigniewa Barłoga, nie ułatwiały także władze Bydgoszczy. Na pojawiające się z sali pytania o rentowność tak skomplikowanej inwestycji, prelegent odpowiedział dosadnie – Parking pod Blankami będzie się zwracał ok. 10-ciu lat, ale już teraz można powiedzieć, że obiekt na siebie zarabia, co czyni go realizacją trafioną i satysfakcjonującą.

Połączyć i zabezpieczyć

Kolejne wystąpienie rozpoczął Zbigniew Miodowski – Prezes Zarządu ZinkPower Szczecin sp. z o.o., który po kilku słowach wstępu przekazał mikrofon Leszkowi Frankowskiemu, pełniącego w firmie obowiązki Dyrektora Biura Handlowego. W prezentacji omówione zostały zalety i metody cynkowania konstrukcji stalowych wykorzystywanych także w parkinach naziemnych.

O certyfikacji tego typu obiektów, wymogach prawnych, a także warunkach i zasadach stosowania przez Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji i Znaku „Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji” opowiedział następnie Ryszard Rękas – przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego.

Ostatnią prezentację Konferencji wygłosił Tomasz Barczyński – Kierownik działu ds. kontroli jakości w firmie ASMET sp. z o.o. sp. k., który wrócił do tematu Parkingu pod Blankami, a raczej elementów złącznych wykorzystywanych podczas jego realizacji. Prelegent zwrócił uwagę, że sam parking waży ok. 270 ton, a masa elementów złącznych – przede wszystkim zestawów śrubowych – wynosi 1680 kg. Poruszony został także temat zestawów wykorzystywanych do połączeń niesprężanych, sprężanych oraz zasadach ich montażu, ściśle określonych w normie EN 1090.

Poniżej przedstawiamy pełen program Konferencji:

Dziękujemy prelegentom oraz uczestnikom konferencji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Konferencji oraz śledzenia kolejnych inicjatyw Programu BUDUJ ZE STALI.

Buduj ze stali

realizacja estinet.pl

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl